Členské příspěvky
04.09.2017 12:38
 • Členské příspěvky se hradí na účet SK Roztoky vedený u České spořitelny, č.ú. 391316319/0800. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena + rok narození.
 • Fotbalová školička U6 (2013,2014)…………………..2000 Kč/rok (1000 pololetí)
 • Předpřípravka U7 (2012)………………………………….3000Kč/rok  (1500 pololetí)
 • Mladší přípravka U9 (2010,2011)……………………..4000Kč/rok (2000 pololetí)
 • Starší přípravka U11 (2009.2008)…………………….4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Mladší žáci U13 (2006,2007)……………………………4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Starší žáci U15 (2004,2005)……………………………..4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Dospělí B ......................................................... 2000 Kč/rok
 • Stará garda ......................................................1000 Kč/rok
 • Děti trenérů a vedoucí týmů jsou osvobozeni od placení příspěvků svých dětí, druhý sourozenec(mladší) je za 50% ve své kategorii.
 • Dále pak všichni členové FAČR platí za své členství………………děti 100 Kč, dospělí………….200Kč za rok.
 • První pololetí se platí do 30.9 (pouze klubové příspěvky) a druhé pololetí do 30.1 (klubové příspěvky a členství FAČR)

 

Předem děkuji za dodržování výše uvedených termínů.

Ing. Tomáš Novotný
prezident SK Roztoky

Vyhledávání

Partneři